Fredstraktaten/Versaillestraktaten

Efter at sejrsherrerne (Frankrig, England, Italien, Rusland mm.) havde fejret sejren indså de ødelæggelses omfang efter krigen. Der var stort had til Tyskland, og især Frankrig ønskede at de skulle betale for deres ugerninger.

I januar 1919 begyndte fredskonferencen i Versailles. Her mødtes 32 repræsentater fra de lande som havde været i krig imod Tyskland (centralmagterne).
Forslagene blev sendt til Tyskland, dog afviste Tyskland dem, især fordi de ikke ville have titlen som eneansvarlig for krigen. Regeringen sendte den tilbage og gik af. Den franske og amerikanske præsident nægtede at ændre det. Tyskerne fik et ultimatum - og en ny regering underskrev traktaten i 28. juni 1919.
Det var en fredstraktat som blandt andet indeholdt en masse krav til Tyskland. Fx:
1. De skulle tilbage levere Alsace-Lorraine til Frankrig
2. Afstå land til Belgien
3. Overgive Sønderjylland til DK (ved folkeafstemning)
4. Polen blev et selvstændigt land, og Tyskland måtte afgive land (en del som lå ud til østersøen, sådan at Polen nu fik havnebyer og adgang til havet) til det nye Polen.
5. Opgive alle kolonier
6. Give deres flåde til sejrsherrerne.
7. Kun have en hær på 100.000 mænd og INGEN tunge våben (de skulle ikke have normalt værnepligt)
8. Skulle betale krigserstatninger på 132 mia. guldmark.
9. Større handelsskibe skulle udleveres.
10. De måtte ikke have en sammenslutning med Østrig.
Alt dette skabte dog splid imellemsejrsherrerne, fordi Frankrig primært ville have at traktaten skulle være så hård som muligt, hvorimod England og USA var mildere imod dem.
Det er først her i år 2010, at Tyskland har betalt sin gæld tilbage.