Efter 1. verdenskrig og fredstraktaten kendt som Versaillestraktaten (1919), havde Tyskland det svært økonomisk. De skulle betale en kæmpe krigsskadeerstatning, opgive kolonier og de måtte kun have en hær på maks. 10.000 mænd.
Sammen med Italien var Tyskland taberne af 1. verdenskrig. De havde lidt store nederlag, og de var nu domineret af de andre lande i Europa.
I 1919 blev Weimarrerforfatningen stiftet. Det bestod af socialdemokrater, højrefløjspartier m.m. Det gik fremad med forfatningens tiltag først, som ved internationale aftaler, fik skåret ned på krigsskadeerstatningen i Tyskland. Men lykken vender i 1929, hvor Wall Street krakket sker. Krakket betød at amerikanerne trak deres lån tilbage, hvilket efterlod et Tyskland med stor arbejdsløshed og virksomheder, som gik fallit. I denne forbindelse fik højrefløjspartierne større og større tilslutning i Wiemarrerepublikken. Nazistpartiet voksede i Weimarrerepublikken, og ved et valg i 1932 havde partiet 38 % af stemmerne. Nazistpartiet ønskede national genrejsning, og at Tyskland skulle indtage sin ”naturlige” førerposition i Europa. Adolf Hitler førte an for nazisterne, og han fik posten som rigskansler i Tyskland i1933. Hitlers magt voksede, og han udskrev rigsdagsvalg, hvor han kun fik 44 % af stemmerne. Nazisterne stiftede en brand, og fik det til at ligne kommunisternes værk. Det medførte, at et hollandsk kommunistparti og 81 kommunistiske medlemmer af rigsdagen blev arresteret. Nazisterne fik nu flertal i rigsdagen, og indførte diktatur. Italien, Japan og Tyskland havde fælles mål om at opnå mere magt og en stærkere stat. Frankrig og det nyoprettede Polen, Tjekkoslovakiet, Jugoslavien og Rumænien ønskede, at Tyskland skulle forblive svækket. I 1930’erne gled magten alligevel til de højreorienterede diktaturer i de nævnte lande, som fik mere og mere sympati for nazi Tyskland. Nazismen fandt også støtte i Spanien, efter den spanske borgerkrig, hvor Franco med sit højreorienterede militærdiktatur fik magten og sympatiserede med Tyskland og Italien. Nazismen fik stor tilslutning. I 1938 fik Hitler indlemmet Østrig. I 1939 besætter tyske tropper Tjekkoslovakiet, men selvom Frankrig og England var meget imod Tysklands fremmarch, kunne de ikke gøre noget, da der ikke var nogen folkelig opbakning. Hans næste mål var Polen, men det ville Frankrig og England ikke tillade, men Tyskland gik til angreb alligevel og så startede 2. verdenskrig!
Med nazismen på magten, blev der skabt en antisemitisk holdning hos befolkningen i Tyskland. Ved Nürnberglovene i 1935, mistede jøderne deres rettigheder som borgere, de var kun medlemmer af staten. Jøderne blev isoleret fra resten af Tyskland, og ifølge Gregory H. Stantons teori, startede en klassificering hvilket var første stadie i folkedrabet. Under krystalnatten blev 100 jøder dræbt og flere tusinde forretninger blev smadret. Fra 1933-1938 flygtede 150.000 jøder ud af de 500.000 jøder der var i Tyskland.