Alderdomsforsørgelse
Denne lov blev indført d. 9. april 1891 til værdigt trængende, som var over 60 år. Ydelsen blev anset for at være grundstenen i den danske velfærdsmodel.
De ansøgende som blev anset som værdigt trængende af denne ydelse, skulle opfylde visse kriterier:
- De måtte ikke være fundet skyldig i en vanærende handling
- De måtte ikke have "ødslet" pengene bort
- De måtte ikke have modtaget fattighjælp inden for de seneste 10 år