James Chowning Davies (født 1918) var en amerikansk sociolog og professor i politisk videnskab. Han skrev sin revolutionsteori i 1962.

Revolutioner bryder ud når man har haft:
En længere periode med opgang (økonomisk og social udvikling), efterfulgt af en pludselig og voldsomt kortere periode med nedgang.

1. Periode: folk får håb, forventninger og tanker om en bedre fremtid.
2. Periode: skaber bekymring og frustration fordi deres virkelighed ikke stemmer overens med hvad de havde forventet.

Der kommer som regel ikke revolutioner i et samfund med undertrykkelse og stor fattigdom (fx imod jøderne i Nazi-Tyskland), fordi de undertrykkede personer fokuserer på at overleve (føde, søvn). Man skal have de fysiske behov (se Maslows behovspyramide) dækket for at kunne fokusere på en revolution.
Vedvarende fattigdom skaber altså ikke en revolution à fordi her vil folk udelukkende tage sig af sig selv eller deres familie (tavs fortvivlelse). DE HAR IKKE OVERSKUD TIL DET.
En revolution opstår som sagt ved en vedvarende forventning om noget bedre (fx muligheder for opfyldning af nødvendige behov), som ikke bliver opfyldt.

Man kan også koble teorien på slutningen af den kolde krig, hvor landene i Østeuropa revolutionerede mod den kommunistiske regering i landene. Regeringerne kunne ikke leve op til de forventninger, de havde lovet befolkningen, og når de forventninger ikke indfries skabes en revolution. I Østeuropa var det primært økonomiske forventninger, som ikke blev opfyldt og skabte frustration hos befolkningen. Se her bl.a. revolutionen i Polen.