Den industrielle revolution, Englands rolle

England var omkring år 1750 foregangsland inden for landbrug og på alle mulige andre områder og var derfor meget magtfuldt.
Enclosure-bevægelsen (samling af små agerjorde) og de tekniske forbedringer medførte, at produktionen steg.
Vægten blev lagt på at producere til et marked frem for til eget forbrug.
I takt med industrialiseringen voksede befolkningstallet til det tredobbelte, og der var derfor rigeligt med arbejdskraft.

Grunde til at det kørte så godt for England:
- England havde haft stor del i opdagelserne fra 1500-tallet, hvilket havde gjort dem økonomisk og politisk dominerende i Europa.
- England var et ørige, og søtransport var en langt billigere og lettere løsning end landtransport (inden jernbanen kom til).
- De igangsatte en landbrugsfaglig litteratur, som udbredte praktisk viden om landbrugsførelse.