England var styret af en overklasse bestående af jordejere, købmænd og en konge, der ikke var enevældig, hvilket gjorde, at der ikke var så streng kontrol med erhvervslivet. Det ledende parlament var positivt stemt over for den nye industri. Adelsmændene og købmændende satte industrien igang, og dette gjorde England til et industrierende samfund og det stærkeste landbrugsland.