Kapital:
I første omgang vidste man ikke rigtigt, hvor pengene kom fra til den første industrialisering i England. Der blev tjent meget på kolonihandel, så det er primært der, det startede. De fleste initiativer til starten på en virksomhed var f.eks. en velhavende købmand, som havde tillid til at udlåne en startkapital, så det blev muligt at starte enkeltmandsvirksomheder.
Bomuldsproduktionen skabte store rigdomme i England, så derfor blev der råd til at bygge en masse jernbaner. Det muliggjorde mere og større handel.
Det var rigtig mange, der investerede i jernbanebyggeri, men det viste sig at forrentes dårligt (investorene tjente ikke på det).
Jernbanebyggeriet gjorde meget godt for befolkningen, eftersom det satte arbejdsløse i arbejde, til bl.a. at bygge skinnerne og togene. Der var også stor efterspørgsel efter kul og andet brændsel.
Der var meget stor ulighed blandt den engelske befolkningen. Det gjorde, at nogen blev udsat for dårlige boligforhold, lange arbejdsdage og truslen om arbejdsløshed. Mens den anden del af befolkningen havde mulighed for at investere i projekter, som f.eks. jernbanebyggeri.