Mindre landbrug - mere industri
Befolkningstallet i England begyndte at stige omkring år 1700, det resulterede naturligvis i mere arbejdskraft. Mange af de små landbrug blev nedlagt, dvs. at mange folk mistede hele deres eksistensgrundlag. Derfor tilbød de arme mennesker deres arbejdskraft for meget beskedne beløb, og uden nogen form for gode arbejdsvilkår.
Mange begyndte at blive vævere, minearbejdere, fabriksarbejdere mm. Der blev mindre fokus på Landbrug.

Urbanisering
Mange mennsker søgte ind til storbyerne (Manchester, Liverpool og Birmingham) efter arbejde, grundet de mange nedlæggelser af landbrug. På arbejdspladserne i byerne var der meget ofte rigtig dårlige vilkår for de arbejdende, men det var svært at gøre noget ved det. Deres arbejdsplads var ekstrem usikker, de havde lange arbejdsdage, små lønninger, og ingen jobsikring - hvis man protesterede, blev man fyret, for der stod altid en ny arbejder klar til at overtage den fyrredes arbejde. Desuden var aldersgrænsen meget lav, man arbejdede altså lange dage i en ung alder.
En af de karakteristiske ting ved industrialisering er urbaniseringen. Folk vandrerede fra landet og ind mod byerne.