Omkring 1850 bredte industrialiseringen og dermed også den industrialiserede revolution sig til andre lande fra England. Der var ca. 50 millioner der immigrerede til USA (valfarten til USA), hvilket medvirkede at befolkningstallet steg i USA. Samtidig med at folk fra landet flyttede ind til byen (urbanisering) – dvs. at befolkningstallet på landet var konstant (pga. der skete et befolkningsboom), imens det skete en befolkningstilvækst i byerne, det forudsagde revolutionen fra midten af 1800-tallet som blev slået fast og derfor skete industrialiseringen, med denne omvæltning kom fx dampskibene dernæst elektronmotoren, benzinmotoren og bilen, fly og dieselmotordrevne skibe. (olie blev derfor mere attraktiv end kul). Men det skete som sagt ikke kun i England, men USA og resten af de rige europæiske lande (Frankrig og Tyskland). Europa begyndte også at sprede sig ud over Afrika, og der kom et slags kapløb om at erobre, få politisk og økonomisk kontrol over kolonierne.
Industrialiseringen (1850 ->), var derfor en slags videre udvikling af den industrielle revolution (omkring 1800-tallet).