I 1750 arbejdede 75% af alle indbyggerne på landet. England var især kendt for deres produktion af uld, som stod for 50% af deres eksport. Produktionen foregik ved at der var en form for "mellemmand" bestående af en købmand, som opkøbte ulden og solgte den videre.
100 år senere var tingene forandret i England. Omkring år 1850 var befolkningstallet tredoblet, og nu var der kun 22% der levede af landbruget ud af en befolkning på 18 millioner mennesker. Industriproduktionen foregik nu i fabrikker, og England var langt foran de andre lande.

Landbruget
Den industrielle udvikling kom igang og England blev hurtigt et forgangsland for landbruget. Men den industrielle udvikling kom for alvor igang, da landbruget blev privatejet, og på den måde var der ikke så mange bønder inden for landbruget. De tog derfor til byerne, for at få arbejde. Det er på den måde industrien kom igang, fx med fabrikkerne.

Den store forandring kom især, da landmændene ændrede system fra trevangssystem, hvor jorden lå i brak dvs. ubrugt hvert 3. år. I den gamle metode var markerne også delt op i mindre strimler hvor landmændene havde op til 40 strimler forskellige steder på markerne. Dette gjorde det meget svært at effektivisere landbruget man ændrede det derfor til det den nye enclosure-bevægelsen. Her begyndte man at fordele og samle markerne blandt landmændene. Man indførte også nye afgrøder som fx. roer og kløver. Husdyrenes kvalitet steg også meget.