befolkningsudviklingen under industrialiseringen:
Omkring 1500-tallet var det de europæiske stormagter (især England og Frankrig) som havde stor indflydelse på store dele af verden. Men i slutningen af 1700-tallet rev de nordamerikanske kolonier sig løs fra England og det var begyndelsen på den enorme vandring til USA pga. de store, frie landområder og mange flyttede også til USA pga. de dårlige vilkår på arbejdsmarkedet i Europa
(over 50 millioner mennesker)

Fra 1850-1910 var befolkningstallet i Europa steget fra 265 millioner til 450 millioner og der skete en urbanisering(folk flytter fra land til by), da der var mere arbejde inde i byen end på landet.

I 1870 producerede England generelt stadig mest, men blev i 1914 overhalet af det stærkt voksende USA og Tyskland. Det var også i dette årti, at dampmaskinen blev en anderkendt energikilde. Ved århundredeskiftet kom der også nye transportmidler såsom biler, flyvemaskiner og nogle år senere også dielselmotordrevede skibe. Det var også her, at olie tog konkurrencen op mod kul fordi, at benzinmotoren og elektromotoren kom til.