En diligence er en karret ofte med fire heste, der blev brugt til transport af gods og mennesker.

Diligencens rolle bliver løbende overtaget af søfart og jernbanen.
Jernbanen og skibene overtager pga. deres langt større fragtkapacitet.
Dette var dog kun hovedsageligt gods disse transportmidler fragtede.
Dens hovedopgave bliver efterfølgende hovedsageligt transport af mennesker.