John Stuart Mill og socialliberalisme

Han var englænder. Han kunne ikke acceptere den hidtilbrugte laissezfaire politik (laden-stå-til-politik). Han forsvarede dog den liberale frihed indenfor kultur, politik og økonomi, men han mente, at staten skulle gribe mere aktivt ind via sociallovgivning og andre foranstaltninger for at fordele produktionen mere ligeligt til gavn for de svage.
Hans teorier bliver kaldt socialliberalisme - dette er i høj grad den, som præger vores tids liberalisme.
Efter 1. verdenskrig var det blevet mere normalt, at staten i det liberale samfund spillede en aktiv rolle og greb ind i samfundslivet.
Dette er grunden til, man kalder den oprindelig liberalisme gammelliberalisme, og man i høj grad bare kalder dette for liberalisme i dagligt sprog.