Gammelliberalisme bærer den helt gamle grundtanke om det stærke individ, som kan klare sig selv uden statens indblandelse.
Det liberale borgerskab var enige i den fremsatte teori af Robert Mathus om, at med industrialiseringen ville befolkningsvæksten foregå i langt større tempo end fødevareproduktionen, og at det ville medføre, at befolkningens levestandarder ville falde ned til omkring eksistensminimum.
Teorien bekræftede nemlig deres ideologi idet, at det betød, at sociale skævheder var af naturens orden og ikke kunne gøres noget ved, og derfor burde lønnen holdes nede for at undgå en yderliger befolkningstilvækst.
Desuden mente det liberale borgerskab, at de sociale problemer var af moralsk karakter. Det hele skulle nok ordne sig, hvis arbejderen levede et sparsommeligt og fornuftigt liv.
Kig også på den industrielle revolution og John Stuart Mill om socialliberalisme