England havde en stor fordel, når det kom til transport, da det er et ørige. Dengang var det både billigere og hurtigere at transportere til vands frem for på land.
Fra 1760 begyndte man i England at lave et stort kanalsystem. Det tog 100 år at lave, men da det var færdigt i 1860, havde England et kanalsystem der var over 7000 km langt.
En hestetrukken pram kunne fragte langt større mængder gods end diligencen.