Den industrielle revolution


Produktion før, under og efter den industrielle revolution

Før den industrielle revolution bestod produktionen i England af 75 % landbrug, hvor der blev produceret uldprodukter mm.

I slutningen af 1700-tallet blev de europæiske lande mere økonomisk og politisk bevidste, og derved skete der en økonomisk revolution, hvor især England fik fremgang med langbrugs- og uldprodukter.
Omkring 1750 begyndte landbrugsarbejdet at blive langt mere effektivt, fordi markerne blev mere produktive, da de ændrede jorden fra at benytte agerstrimler til at bruge store arealer.
Men ikke kun landbruget blev mere effektivt – det skete med en stor del produkter, bl.a. blev der nu produceret jern i store mængder, som blev brugt til jernbaner. Jern blev en stor eksportvare for England. I 1850 var jernproduktionen steget til 2,24 millioner tons. Kul var en anden stor vare. For at lave jernen skulle der bruges meget høj varme, men da der ikke var så meget træ i England, efter overforbrug, begyndte de at bruge kul. Kulforbruget steg til fra 6 millioner tons i 1770 til 60 millioner tons i 1850. Med revolutionen steg befolkningstallet også, fra 6 millioner til 18 millioner.

Markedet skiftede fra privat til offenligt, da det flyttede ind til byerne også kaldet

urbanisering. Kolonisterne i Nordamerika gjorde oprør og dannede 1770 De Forende Stater (USA), og vedtog som de første en demokratisk forfatning efter liberale principper.